€ 3.99
EPUB protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
Spedizione a 1€Spedizione con Corriere a 1€sopra i 25 euro!Scopri come
W?ciek?y sztorm. E-book

W?ciek?y sztorm. E-book

di Richard Castle


Download immediato
  • Editore: 12posterunek
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2014
  • Dimensione: 1.83 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788363737030

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

Druga cz??? trylogii przygód Derricka Storma, napisana przez czo?owego autora listy bestsellerów New York Timesa, Richarda Castle’a, dost?pna jedynie w formie eBooka. Kilka dni po tym, jak Derrick Storm powróci? z wcze?niejszej emerytury, aby przeprowadzi? ?ledztwo w sprawie porwania, ma na g?owie martwego ameryka?skiego senatora, musi wy?ledzi? jego zabójc? i odkry? miejsce przechowywania prawie sze??dziesi?ciu miliardów dolarów w sztabkach z?ota, które Partia Komunistyczna ukry?a gdzie? na terenie by?ego Zwi?zku Radzieckiego. Ponownie jednocz?c si?y z agentk? FBI April Showers, Storm nawi?zuje kontakt z Iwanem Pietrowem, tajemniczym miliarderem powi?zanym z zabójstwem, który zna wspó?rz?dne miejsca, gdzie ukryte jest z?oto, lecz ma we w?asnych szeregach szpiega, przekazuj?cego informacje rz?dowi rosyjskiemu. Misja CIA staje si? coraz gor?tsza, ale to nic w porównaniu z rosn?cym napi?ciem seksualnym mi?dzy Stormem a Showers…


Ultimi prodotti visti