€ 7.49
EPUB non protetto
Download immediato
Slovensko-thajská Biblia. E-book

Slovensko-thajská Biblia. E-book

di Truthbetold Ministry


Download immediato
 • Tradotto da: Jozef Rohá?ek, Philip Pope
 • Missing Contributor Role B09: Joern Andre Halseth
 • Editore: TruthBeTold Ministry
 • Data di Pubblicazione: marzo 2018
 • Pagine: 14222
 • Dimensione: 9.18 MB
 • Formato: EPUB
 • Protezione: Non Protetto
 • Dettagli Protezione: Nessuno
 • EAN: 9788233914264
18AppCarta docenteAcquistabile con il Bonus 18app
o la Carta del docente
Táto publikácia obsahuje preklad knihy Rohá?kova slovenská Biblia (1936) and ????????????????????? parallel. Zah??a 174 029 odkazov a ponúka 2 ?asti Biblie. Zah??a Rohá?kova Biblia 1936 and ????????????????????? , formátovaný v prijate?nom ?ítacom a naviga?nom formáte, alebo v krátkom naviga?nom formáte. Tu nájdete každý verš vytla?ený v paralelnom slo-thai poradí. Obsahuje úplnú, samostatnú a neparalelnú, kópiu Rohá?kova Biblia 1936 and ????????????????????? , so zabudovanou funkciou text-to-speech (tts), prevod textu na re?, takže vaše zariadenie vám pre?íta Bibliu nahlas.

Ako vo všeobecnosti funguje navigácia Biblie?:
 • Každý Zákon má zoznam svojich kníh.
 • TTS formát zah??a zoznam kníh a kapitol, ktorý nasleduje po knižnom inexe.
 • Zákony odkazujú navzájom na seba v knižnom inexe.
 • Každá kniha obsahuje odkaz na Zákon, ku ktorému patrí.
 • Každá kniha obsahuje odkaz na predchádzajúcu ?i nasledujúcu knihu.
 • Každá kniha obsahuje odkaz na zoznam svojich kapitol.
 • Každá kapitola obsahuje odkaz na knihu, ku ktorej patrí.
 • Každá kapitola obsahuje odkaz na predchádzajúcu ?i nasledujúcu kapitolu.
 • Každá kapitola obsahuje odkaz na zoznam svojich veršov.
 • Každá kapitola vo formáte TTS odkazuje na tú istú kapitolu v Navi-formáte.
 • Každý verš má pridelený o?íslovaný odkaz na príslušnú kapitolu.
 • Každý verš za?ína na novom riadku kvôli lepšej ?itate?nosti.
 • V TTS formáte ?ísla veršov nie sú vidite?né.
 • Akýko?vek odkaz v zozname vás prenesie na miesto jeho výskytu.
 • Vstavaná tabu?ka obsahu odkazuje na všetky knihy vo všetkých formátoch.
Veríme, že sme vytvorili jednu z najlepších navigácií, ak nie najlepšiu, akú nájdete v elektronických knihách tohto charakteru! Prináša akýko?vek verš na špi?ky vašich prstov a je perfektná pre rýchle vyh?adávanie. Kombinácia slovníkov Rohá?kova Biblia 1936 and ????????????????????? s navigáciou robí túto elektronickú knihu jedine?nou.

Všimnite si, že podpora pre Text-To-Speech (TTS), prevod textu na re?, sa líši od zariadenia k zariadeniu. Niektoré zariadenia ho nepodporujú. Iné podporujú iba jeden jazyk a ?alšie mnoho jazykov. V tejto knihe jazyk použitý pre TTS je Slovak.Ultimi prodotti visti