€ 3.49
EPUB protetto da Adobe DRM
Download immediato
Sherlock Holmes Baskervillelerin Köpe?i. E-book

Sherlock Holmes Baskerville'lerin Köpe?i. E-book

di Arthur Conan Doyle


Download immediato
  • Editore: artcivic
  • Data di Pubblicazione: dicembre 2017
  • Pagine: 130
  • Dimensione: 0.31 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Adobe DRM (richiede software gratuito Adobe Digital Edition)
  • Dettagli Protezione:
  • EAN: 9789788715337
18AppCarta docenteAcquistabile con il Bonus 18app
o la Carta del docente
"Sir Charles'?n öldü?ü gece, cesedi bulan u?ak Barrymore, seyis Perkins'i atla bana gönderdi, henüz yatmam?? oldu?um için bir saat içinde Baskerville'e varabildim. Soru?turmada ortaya konan bütün delilleri kontrol edip onaylad?m. Porsuk a?açl? yoldan ayak izlerini takip ettim. Bir süre durup bekledi?ini gösteren ayak izlerinin de?i?ti?ini gördüm; yumu?ak çak?ll? yolda Barrymore'dan ba?kas?n?n ayak izlerine rastlamad?m, sonunda cesedi dikkatle inceledim. Ben gelinceye kadar kimse dokunmam??t?. Sir Charles yüzüstü yat?yordu. Kollar? iki yana uzanm??, parmaklar? topra?a geçmi?ti, yüzü tan?nmayacak derecede bozulmu?tu. Fakat herhangi bir fizikî yara yoktu. Yaln?z soru?turma an?nda Barrymore yanl?? bir beyanda bulundu. Cesedin çevresinde ve toprakta hiç iz olmad???n? söyledi. Görmemi?ti! Fakat ben gördüm, biraz ileride çok net izler gördüm." Dr. Mortimer bir süre acayip acayip bakt? bize, sonra adeta f?s?ldarcas?na; "Mr. Holmes, bunlar dev bir köpe?in ayak izleri," dedi. 


Ultimi prodotti visti