€ 1.49
EPUB protetto da Adobe DRM
Download immediato
Quantità:
Listi?i. E-book

Listi?i. E-book

di Branislav Nuši?


Download immediato
  • Editore: Klasika
  • Data di Pubblicazione: agosto 2018
  • Dimensione: 0.61 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Adobe DRM (richiede software gratuito Adobe Digital Edition)
  • Dettagli Protezione:
  • EAN: 9788828369592
Oh, kako je to teško razmišljati stešnjen izme?’ ?etiri uska zida. Nekako te pritiskuju, nekako ti uze misli, ne daju maha. Tamo, na širokoj, prostranoj poljani, pokrivenoj snegom ili cve?em, životom ili mrtvilom, tamo se tvoj duh rasipa, tvoje misli razvejavaju kao kolutovi dima koji se, dižu?i se, penju i gube. Ili streme do dalekog horizonta, prelaze?i sa predmeta na predmet, tako hitro, tako brzo, da ni najnoviji sekundni fotografski aparati ne bi bili kadri da im konture obeleže. Kao ono talasi?i, kad se krenu iz one sredine gde si kami?ak spustio, pa se šire, razlaze i razlaze, dok ne nai?u na obalu, te zastanu, razbiju se i gube se... U prirodi je ta obala najudaljeniji horizont.
Moj su horizont – ?etiri zida!
Jeste li ose?ali koji put uzak prostor za mišljenje? Ono ?ovek i u malenoj, zdravoj sobi pravilno diše, kao i u prostranoj i visokoj sali, ali setite se kako vam izgleda da lakše dišete ovamo nego tamo.
I prema tome vi, mislite ja nisam mogao ni o ?emu da razmišljam? ?ini vam se. Ima misli koje ne zahtevaju prostran horizont. Mislio sam o mojoj ljubavi.
O ljubavi možete misliti ma kako da je uska soba.
Vi koji niste voleli, za vas i nema ljubavi. Vi koji niste videli njen osmejak, vi ne?ete nikad ni voleti. Nemojte mi zameriti kad u pesmama pevam raj i blaženstvo, jer vi ne poznajte taj osmeh! Njen me je osmeh nau?io da pišem pesme, a pesme – pesme su me dovele u apsu!

Recensioni degli utenti

Scrivi una nuova recensione su Listi?i. E-book e condividi la tua opinione con altri utenti.


Prodotti correlati

Ultimi prodotti visti