€ 6.49
EPUB protetto da Adobe DRM
Download immediato
Preostale pri?e. E-book

Preostale pri?e. E-book

di Gordana Kui?


Download immediato
  • Editore: Agencija TEA BOOKS
  • Data di Pubblicazione: marzo 2018
  • Dimensione: 0.94 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Adobe DRM (richiede software gratuito Adobe Digital Edition)
  • Dettagli Protezione: Array
  • EAN: 9788827586761

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

„Pri?e su iznad svega i samo pri?e ostaju – poru?uje nam Gordana Kui?, autorka sedam ?uvenih romana u kojima žive na stotine pri?a.
Preostale pri?e Gordane Kui? su odista i bliske i razumske i nasumi?ne i sudbinske i ?udne i snažne i konkretne i elegi?ne. One su i anegdotske i sablažnjive, današnje, pre?ašnje i budu?e, one su mnogostruke, poru?uje naša spisateljica na samom po?etku nove knjige, ali, iznad svega, pri?e Gordane Kui? su iskrene i interesantne.
Napisane u jedinstvenom, prepoznatljivom i dragocenom duhu, na suštinskom tragu sedmoknjižja, ?iji je prvi tom roman Miris kiše na Balkanu a poslednji Balada o Bohoreti, pri?e u prvoj pripoveda?koj zbirci Gordane Kui? osvetljavaju nepoznate epizode iz života nekih od njenih ?uvenih i ?itaocu dragih junaka, ali se bave i važnim momentima iz života same romansijerke, kao što govore i o malim, ali i velikim ljudima.
Preostalim pri?ama Gordana Kui? sagledava život ?oveka na Balkanu, u Evropi i svetu na platnu opšte istorije, uvek pažljivo i prisno posmatraju?i sudbine svojih predaka, prijatelja, poznanika i, najviše, likova koji su nastali u njenoj imaginaciji i žive u nama upravo zahvaljuju?i talentu i marljivosti naj?itanije savremene srpske spisateljice.“

– Vasa Pavkovi?


Prodotti correlati

Ultimi prodotti visti