€ 6.49
EPUB protetto da Adobe DRM
Download immediato
Spedizione a 1€Spedizione con Corriere a 1€sopra i 25 euro!Scopri come
Smiraj dana na Balkanu. E-book

Smiraj dana na Balkanu. E-book

di Gordana Kui?


Download immediato
  • Editore: Agencija TEA BOOKS
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2018
  • Dimensione: 1.05 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Adobe DRM (richiede software gratuito Adobe Digital Edition)
  • Dettagli Protezione: Array
  • EAN: 9788827553459

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

Smiraj dana na Balkanu može se ?itati kao pažljivo iznijansiran, ljubavni roman ?ija glavna tema – ljubav u bra?nom trouglu – dobija dodatna zna?enja na fonu prethodnih ljubavi Vere Kora? i paralelnih ljubavnih pri?a njenih prijateljica.
Ovaj roman može se ?itati kao roman sa internacionalnom temom, budu?i da je Verin profesionalni život (ona je organizator seminara engleskog jezika koje drže poznati ameri?ki lingvisti za srednjoškolske profesore širom Jugoslavije) povezan s brojnim putovanjima i galerijom likova naših i stranih intelektualaca. Njihovi susreti i razgovori svedo?e o idejnim i kulturološkim razlikama, ta?nije o sukobu dveju civilizacija: zapadne (ameri?ke) i isto?ne (balkansko-jugoslovenske).
Smiraj dana na Balkanu može se ?itati kao društveno-istorijski roman o aktuelnim zbivanjima u Jugoslaviji po?etkom devedesetih, koja nagoveštavaju tragi?an dolazak novog rata. U tom smislu, kulminacionu ta?ku u fabuli romana predstavlja okupljanje svih romanesknih likova, razli?itih nacionalnosti i veroispovesti, na jednom mestu u jednom danu: veliko slavlje povodom premijere baleta koji je zasnovan na istoimenom romanu glavne junakinje i izveden u Sarajevu, 1991. godine, pretvara se tokom no?i u žestok sukob i sveopštu tu?u. U humoristi?ko-satiri?nom tonu, luksuzni restoran slavlja preobražava se u „balkansku kr?mu“ razdora.


Ultimi prodotti visti