€ 4.49
EPUB protetto da Watermark
PDF protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
Wrota. E-book

Wrota. E-book

di Natsume S?seki


Download immediato
  • Editore: Wydawnictwo Psychoskok
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2017
  • Pagine: 234
  • Dimensione: 0.85 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788379005154

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

„Wrota” Natsume S?seki Powie?? jednego z najwybitniejszych pisarzy japo?skich prze?omu XIX i XX wieku.

Ten wybitny pisarz prezentuje nam wnikliw? analiz? spo?ecze?stwa japo?skiego. Pokazuje przeci?tnego, zapracowanego Japo?czyka, który dzie? sp?dza w biurze, wieczory na rozmowach z ?on?. Rutyna, nuda codziennego bytowania? Sk?d?e znowu! Okazuje si? bowiem, ?e ów przeci?tny, ma?o atrakcyjny jak na bohatera, mieszkaniec Kraju Kwitn?cej Wi?ni skrywa pewn? tajemnic?… Niespodziewanie dowiaduje si?, ?e istnieje realne zagro?enie, ?e przesz?o?? znów go dopadnie.

Tymczasem „Wrota” wci?gaj?, fascynuj?, pulsuj? pe?n? gam? barw ludzkich emocji i nami?tno?ci oraz… g??boko skrywanym sekretem ?ycia m??czyzny.

Recensioni degli utenti

Scrivi una nuova recensione su Wrota. E-book e condividi la tua opinione con altri utenti.


Ultimi prodotti visti