€ 5.99
EPUB protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
Spedizione a 1€Spedizione con Corriere a 1€sopra i 25 euro!Scopri come
Gor?czka zmys?ów. E-book

Gor?czka zmys?ów. E-book

di Richard Castle


Download immediato
  • Editore: 12posterunek
  • Data di Pubblicazione: marzo 2014
  • Pagine: 394
  • Dimensione: 1.15 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788363737085

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

Pe?na intryg i szybkich zwrotów akcja Gor?czki zmys?ów, niezwykle pasjonuj?cej powie?ci kryminalnej autora bestsellerów „New York Timesa”, Richarda Castle’a, ponownie ??czy Nikki Heat, nieust?pliw? i seksown? detektyw Wydzia?u Zabójstw nowojorskiego Departamentu Policji, z przem?drza?ym reporterem Jamesonem Rookiem. Dziwaczne morderstwo ksi?dza w klubie us?ug sadomasochistycznych w Nowym Jorku staje si? wst?pem do najbardziej pasjonuj?cego i niebezpiecznego ?ledztwa, jakie kiedykolwiek prowadzi?a Nikki. Heat staje do walki z najbezwzgl?dniejszym w mie?cie baronem narkotykowym, aroganckim dostawc? sprz?tu i us?ug dla CIA oraz tajemniczym szwadronem ?mierci, który za wszelk? cen? chce pozbawi? j? ?ycia. A jest to jedynie wierzcho?ek góry lodowej, pocz?tek drogi, która wiedzie w g??b mrocznej konspiracji si?gaj?cej na sam szczyt nowojorskiego Departamentu Policji. Kiedy Nikki za bardzo zbli?a si? do prawdy, zostaje nieoczekiwanie okryta ha?b?, pozbawiona odznaki i pozostawiona samej sobie jako cel dla zabójców. Nie ma przy sobie ju? nikogo, komu mog?aby zaufa?. Z wyj?tkiem jednego tylko cz?owieka w jej ?yciu, który nie jest policjantem – reportera Jamesona Rooka. W samym ?rodku nowojorskiej zimy stulecia detektyw Nikki Heat z ca?? determinacj? chce dowie?? jednego: ?e robi si? coraz gor?cej.


Ultimi prodotti visti