€ 5.99
EPUB protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
Spedizione a 1€Spedizione con Corriere a 1€sopra i 25 euro!Scopri come
Nagi ?ar. E-book

Nagi ?ar. E-book

di Richard Castle


Download immediato
  • Editore: 12posterunek
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2014
  • Pagine: 400
  • Dimensione: 1.33 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788363737061

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

Nikki Heat i Jameson Rook ponownie ??cz? si?y w pasjonuj?cej kontynuacji “Fali Upa?u”, bestsellerowej pozycji New York Timesa. Po ?mierci Cassidy Towne, wyj?tkowo zjadliwej redaktorki rubryki towarzyskiej, prowadz?ca dochodzenie detektyw Nikki Heat odkrywa galeri? prominentnych podejrzanych. Wszyscy mieli istotne motywy, aby zabi? ?owczyni? skandali, która budzi?a postrach na ca?ym Manhattanie. Prac? Heat komplikuje nieoczekiwane spotkanie z gwiazd? nowojorskiego dziennikarstwa Jamesonem Rookiem. W obliczu ich niedawnego rozstania Nikki wola?aby unikn?? podsycania bolesnych emocji. Ale osobiste zaanga?owanie w spraw? przystojnego i dowcipnego laureata nagrody Pulitzera powoduje, ?e Heat przystaje na ponown? wspó?prac?. W atmosferze nierozstrzygni?tego konfliktu mi?osnego i wyra?nego napi?cia seksualnego Heat i Rook ruszaj? na poszukiwanie zabójcy po?ród celebrytów i gangsterów, piosenkarek i prostytutek, sportowców i skompromitowanych polityków. Dochodzenie w pe?nym przepychu ?wiecie sekretów, kamufla?u i skandali dodatkowo podnosi temperatur?.

Recensioni degli utenti

Scrivi una nuova recensione su Nagi ?ar. E-book e condividi la tua opinione con altri utenti.


Ultimi prodotti visti