€ 3.99
EPUB protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
Spedizione a 1€Spedizione con Corriere a 1€sopra i 25 euro!Scopri come
Nadchodz?cy sztorm. E-book

Nadchodz?cy sztorm. E-book

di Richard Castle


Download immediato
  • Editore: 12posterunek
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2014
  • Dimensione: 1.08 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788363737023

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

Pierwsza cz??? trylogii przygód Derricka Storma, napisana przez czo?owego autora z listy bestsellerów New York Timesa, Richarda Castle’a, dost?pna jedynie w formie eBooka. Kiedy Derrick Storm musia? opu?ci? CIA, nie móg? tak po prostu si? wycofa?. Musia? upozorowa? swoj? ?mier?. Gdy wi?c jego by?y szef, który w przesz?o?ci uratowa? mu ?ycie, prosi go o wy?wiadczenie przys?ugi przeprowadzenia ?ledztwa w sprawie g?o?nego porwania, Storm wie, ?e gra idzie o wy?sz? stawk? ni? tylko ?ycie syna senatora. Podj?cie si? ?ledztwa oznacza przywrócenie Storma z wcze?niejszej emerytury i jego powrót do Waszyngtonu. Dzia?aj?c obok seksownej agentki FBI April Showers, ale niezupe?nie z ni? wspó?pracuj?c, Storm musi odgadn??, o co chodzi w zagmatwanym g?szczu ??da? okupu i skomplikowanej sieci prywatnych zwi?zków i mi?dzynarodowej polityki. Dociera do samego sedna sprawy porwania, ale sztorm wci?? si? zbli?a…


Ultimi prodotti visti