€ 4.49
EPUB protetto da Watermark
Mobipocket protetto da Watermark
Download immediato
Spedizione a 1€Spedizione con Corriere a 1€sopra i 25 euro!Scopri come
Fala upa?u. E-book

Fala upa?u. E-book

di Richard Castle


Download immediato
  • Editore: 12posterunek
  • Data di Pubblicazione: gennaio 2014
  • Pagine: 328
  • Dimensione: 1.41 MB
  • Formato: EPUB
  • Protezione: Watermark
  • Dettagli Protezione: Nessuno
  • EAN: 9788363737016

Questo articolo è acquistabile
con il Bonus Cultura "18app"

Nowojorski potentat nieruchomo?ci zostaje znaleziony martwy na chodniku na Manhattanie. Z napa?ci cudem uchodzi z ?yciem jego m?oda ?ona z przesz?o?ci?. Gangsterzy i magnaci, z których ka?dy mia? motyw do pope?nienia zbrodni, podaj? fa?szywe alibi. I wtedy, w dusz?cym u?cisku rekordowej fali upa?ów, dochodzi do jeszcze jednego szokuj?cego morderstwa, powoduj?cego nag?y zwrot w pe?nej napi?cia podró?y do mrocznych sekretów ?wiata mo?nych. Sekretów, które oka?? si? ?miertelne. Sekretów, które le?? ukryte w ciemno?ciach, dopóki pewna nowojorska policjantka nie wydob?dzie ich na ?wiat?o dzienne. Richard Castle, rewelacja literatury kryminalnej, przebojowy autor znakomicie si? sprzedaj?cej serii ksi??ek o Derricku Stormie, przedstawia swoj? najnowsz? bohaterk? – detektyw nowojorskiego Wydzia?u Zabójstw Nikki Heat. Twarda, seksowna i profesjonalna policjantka z pasj? dochodzi sprawiedliwo?ci, dowodz?c jedn? z najlepszych ekip rozwi?zuj?cych sprawy zabójstw. Nikki staje przed nieoczekiwanym wyzwaniem, kiedy komisarz przydziela jej do wspó?pracy Jamesona Rooka – dziennikarza supergwiazd?, który ma prowadzi? obserwacje na potrzeby swojego artyku?u o nowojorskiej policji. Laureat Nagrody Pulitzera Rook jest równie niezno?ny, co przystojny. Jego wym?drzanie si? i wtr?canie si? do wszystkiego nie s? jednak najwi?kszym problemem pani detektyw. Podczas pracy nad ods?oni?ciem sekretów zamordowanego potentata rynku nieruchomo?ci Nikki musi te? stawi? czo?a iskrze pomi?dzy nimi. Tej, która nazywa si? ?arem.


Ultimi prodotti visti